DOSTOP DO PODATKOV V POSTOPKIH PRIPRAVE IN SPREJEMANJA PROSTORSKIH AKTOV
Obvestila uporabnikom

Upravljavec prostorskega informacijskega sistema prenavlja storitve za dostop do podatkov o prostorskih aktih.

Podatki iz postopkov priprave prostorskih aktov so po novem dostopni spletnem mestu https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/ (podatki za prijavo ostajajo isti).

Za pomoč se lahko obrnete na e-pošto mop.pis@gov.si ali na tel. št. 01-478-7415.

© Ministrstvo za okolje in prostor